Jordy van den Berg, Calculator bij Pipelines & Facilities
Ga maar mee naar de klant, jij weet er het meeste van.”
Toen ik hier vier jaar geleden na mijn studie Civiele techniek in dienst kwam, wist ik eigenlijk niks van leidingbouwprojecten. Natuurlijk waren er diverse raakvlakken met de basiskennis van bestekken, tekeningen, grond en grondwater, die ik in mijn studie had opgedaan, maar het vak calculeren leer je pas in de praktijk. Als junior calculator ben ik begonnen en ook wel een beetje in het diepe gegooid. We werkten destijds met slechts vier man op de afdeling en ik heb daardoor veel zelf moeten ontdekken. Bestekken en rapporten doorlezen, met anderen meekijken en het zelf gaan doen. Inmiddels zijn we met een club van 23 calculatoren en zorgen we ervoor dat nieuwe mensen beter worden begeleid door koppeltjes te vormen van ervaren en minder ervaren mensen.
Opleidingen en cursussen
De afgelopen vier jaar heb ik al behoorlijk wat opleidingen en cursussen gevolgd. Algemeen Pijpleiding Ingenieur, Technisch Pijpleiding Ingenieur, de cursus bronbemaling, UAV-GC, Primavera, MS Projects en Tilos. Opleidingen en cursussen worden gestimuleerd binnen A.Hak en er wordt dan ook aandacht aanbesteed aan nieuwe ontwikkelingen. Als we signaleren dat er op bepaalde vlakken kennis ontbreekt dan wordt daar collectief aandacht aan besteed.
Internationale markt
Daarbij hebben we het niet alleen over technische kennis. Op dit moment is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de Engelse taal. A.Hak richt zich steeds meer op de internationale markt en dat heeft gevolgen voor de inhoud van ons werk. Het mooie van het volgen van de opleiding van Algemeen Pijpleiding Ingenieur is dat je ook anderen uit het vakgebied leert kennen. Ik vind het boeiend om de insteek en de mening van een ander te horen en te discussiëren over inhoudelijke uitdagingen. Daardoor ontwikkel ik zelf ook een bredere visie.
Samen aan tafel
In mijn werk ben ik erg zelfstandig. Ik pluis de bestekken uit en bekijk de tekeningen. Als ik bezig ben met een project, dan is het ook mijn project. A.Hak is een echt familiebedrijf en dat merk je aan de manier waarop er met mensen wordt omgegaan. Als ik een calculatie maak dan wordt die gezamenlijk bekeken, waarbij ook de directeur aan tafel zit. Is het nodig om bij de opdrachtgever een aanbieding toe te lichten, dan ga ik mee. ‘Jij weet er tenslotte het meest vanaf’, is wat ik dan hoor. Natuurlijk maak ik wel eens fouten maar dat kan ook bij A.Hak. Ik word er zeker op aangesproken maar wel op een goede manier. Er niet omheen draaien en geen zaken laten liggen, dat is belangrijk.
De uitdaging in mijn werk zit hem ook in de afwisseling. Een 32” leiding over 30 km in Duitsland, 7 km 10” in België en kleine modificaties aan het Nederlandse leidingnetwerk, allemaal voor uiteenlopende opdrachtgevers, zijn een paar recente voorbeelden. Dat in combinatie met enthousiaste collega’s, een directe manier van communiceren en zelfstandigheid in mijn functie zorgt ervoor dat ik elke dag met plezier naar mijn werk ga.